Tượng Bột Đá

Tượng Bột Đá

 • Bình xanh long phụng FH479G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (đường kính x cao): 15cm x 31cm
  - Khối lượng: 2.5 kg/01 bộ
  - Cách sử dụng: đặt phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách…

  26

  3,805,000 vnđ

  sản phẩm đã hết hàng

 • Quan Công vàng đen đứng FH275G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 17cm x 35cm
  - Khối lượng: 2.2kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc

  26

  3,816,000 vnđ

 • Quan công vàng xanh đọc sáchFH276G

  - Chất liệu: Bột đá ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 26.5cm x 24.5cm x 41cm
  - Khối lượng: 4.6Kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, phòng làm việc

  26

  3,817,000 vnđ

 • Thần Tài Vàng Đứng Lớn – FH271G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 30cm x 68cm
  - Khối lượng:3.2kg
  - Cách sử dụng: đặt trong phòng khách, bàn làm việc, quầy thu ngân…

  26

  7,401,000 vnđ

 • Thần Tài Vàng FH269G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 25cm x 50cm
  - Khối lượng: 6.6kg
  - Cách sử dụng: đặt trong phòng khách, bàn làm việc, quầy thu ngân…

  26

  4,860,000 vnđ

 • Thần Tài Vàng Lớn FH263G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 25cm x 55cm
  - Khối lượng: 6kg
  - Cách sử dụng: đặt trong phòng khách, bàn làm việc, quầy thu ngân…

  26

  6,948,000 vnđ

 • Quan công vàng ngồi đọc sách FH277G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 13cm x 26cm
  - Khối lượng: 900 gr
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc.

  26

  1,622,000 vnđ

 • Quan công vàng đen cưỡi ngựa FH274G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 27.5cm x 7cm x 40cm
  - Khối lượng: 1.5 kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc.

  26

  4,478,000 vnđ

 • Tề thiên đằng vân vàng FH365G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 27m x 14cm x 43cm
  - Khối lượng : 2 kg
  - Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

  26

  3,805,000 vnđ

 • Thần tài thiên phát đại tài FH265G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước(dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 30cm
  - Khối lượng: 1.2kg
  - Cách sử dụng: đặt trong phòng khách, bàn làm việc, quầy thu ngân…

  26

  3,120,000 vnđ

 • Quan công vàng cưỡi ngựa lớn FH272G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 41cm x 16cm x 67cm
  - Khối lượng: 5 kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, phòng làm việc,

  26

  7,992,000 vnđ

 • Thần tài đỏ trung FH266G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước(dài x rộng x cao): 19cm x 15cm x 42cm
  - Khối lượng: 2.8kg
  - Cách sử dụng: Đặt trong phòng khách, bàn làm việc, quầy thu ngân…

  26

  4,628,000 vnđ

 • Quan Công Ngồi Đọc Sách FE273

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non, màu (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 21cm x 39cm
  - Khối lượng: 2.8kg
  + Cách sử dụng: thờ cúng, trưng tại phòng làm việc, phòng khách-

  26

  4,466,000 vnđ

 • Phật di lạc xanh FH243G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 30cm x 42cm
  - Khối lượng: 3kg
  - Cách sử dụng: đặt ở phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc,văn phòng, nơi kinh doanh, buôn bán…

  26

  3,457,000 vnđ

 • Phật quan âm đỏ ngồi tòa sen FH253G

  - Chất liệu : Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 27cm x 48cm
  - Khối lượng: 3kg
  - Cách sử dụng: dán trên xe hơi, trưng trong phòng khách, thờ cúng.

  26

  3,932,000 vnđ

 • Phật di lạc ngồi tay vàng như ý FH238G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 30cm x 41cm
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: trưng trong phòng khách, phòng làm việc,.

  26

  3,932,000 vnđ

 • Phật di lạc dưới gốc đa FH252G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 21cm x 36cm
  - Khối lượng: 3kg
  - Cách sử dụng: trưng trong phòng khách, phòng làm việc,.

  26

  2,761,000 vnđ

 • Phật di lặc trên bắp cải FH189G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 30cm x 32cm + Khối lượng: 3kg.
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng làm việc, phòng khách, bàn thờ thần tài thổ địa…

  26

  3,805,000 vnđ

 • Quan âm vàng trên hồ lô FH259G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 29cm x 37cm
  -  Khối lượng: 2.8kg
  - Cách sử dụng: dán trên xe hơi, trưng trong phòng khách, thờ cúng.

  26

  3,816,000 vnđ

 • Phật Di Lạc phong thủy luân FH515G

  - Chất liệu: Bột đá ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 26cm x 55cm
  - Khối lượng: 5 kg
  - Cách sử dụng: đặt ở phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc,văn phòng, nơi kinh doanh, buôn bán…

  26

  6,937,000 vnđ

 • Phật Di Lặc xanh lớn FH236G

  - Chất liệu: Bột đá màu, tựa lưng có đèn led ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 28cm x 60cm.
  - Khối lượng: 8 kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày văn phòng, phòng khách…

  26

  6,948,000 vnđ

 • Phật di lặc vàng lớn – FH235G

  - Chất liệu: bột đá mạ vàng Có đèn led ( (tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 31cm x 57cm
  - Khối lượng: 8kg
  - Cách sử dụng: trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  6,948,000 vnđ

 • Phật di lạc như ý FH245G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 37cm x 14cm x 30cm
  - Khối lượng: 2.6kg
  - Cách sử dụng:trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  3,457,000 vnđ

 • Phật Di Lặc Đỏ Ngồi Dưới Gốc Đa – FH250G

  - Chất liệu: Bột đá màu( (tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 17cm x 36cm
  - Khối lượng: 4.5kg
  - Cách sử dụng: trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  3,816,000 vnđ

 • Phật di lạc bột đá gỗ FA129

  - Chất liệu: Bột đá giả gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 16cm x 42cm
  - Khối lượng: 3.2kg
  - Cách sử dụng:trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  4,669,000 vnđ

 • Phật Di Lạc Xanh FH249G

  - Chất liệu: Bột đá màu((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (đường kính x cao): 15cm x 15cm x 26cm
  - Khối lượng: 500gr
  - Cách sử dụng : Đặt ở phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc,văn phòng, nơi kinh doanh, buôn bán

  26

  1,492,000 vnđ

 • Phật quan âm sen vàng FY151

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23cmx 12cm x 44cm
  - Khối lượng: 2.4kg
  - Cách sử dụng: Trưng trong phòng khách, thờ cúng.

  26

  3,828,000 vnđ

 • Phật Quan Âm FH258G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non, có đèn led ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (đường kính x cao): 31cmx 55cm
  - Khối lượng: 5.3kg
  - Cách sử dụng: trưng trong phòng khách, thờ cúng

  26

  6,948,000 vnđ

 • Phật Di Lạc Nén Vàng FH237G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 30cm x 75cm
  - Khối lượng: 8,5kg
  - Cách sử dụng:trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  7,644,000 vnđ

 • Phật Di Lạc Xanh FH241G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (đường kính x cao): 35cm x25cm x 58cm
  - Khối lượng: 7,5kg
  - Cách sử dụng:trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  5,788,000 vnđ

 • Phật di lạc như ý FH248G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (đường kính x cao): 14cm x 26.5cm
  - Khối lượng: 1 kg
  - Cách sử dụng:trưng trong phòng khách, phòng làm việc,.

  26

  1,492,000 vnđ

 • Phật di lạc ngồi trên đỉnh vàng FH247G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 12.5cm x 26cm
  - Khối lượng: 1.5 kg
  - Cách sử dụng:trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  3,816,000 vnđ

 • Phật di lạc vàng ngồi trên hồ lô FH244G

   - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 16.5cm x 41
  - Khối lượng: 4 kg
  - Cách sử dụng: trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  4,269,000 vnđ

 • Phật di lặc cưỡi voi FH239G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 28cm x 45cm
  - Khối lượng: 2.8 kg
  - Cách sử dụng: trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  3,816,000 vnđ

 • Phật di lặc vàng đồng tử FH246G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 16cm x 27cm
  - Khối lượng: 3.4kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, văn phòng, phòng khách…

  26

  3,816,000 vnđ

 • Phật di lặc ngồi xanh, mẫu đơn FH242G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 26cm x 40cm
  - Khối lượng: 6.2kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, văn phòng, phòng khách…

  26

  4,860,000 vnđ

 • Phật di lạc dáng ngồi FE315

  - Chất liệu: Bột đá giả gỗ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 18cm x 14cm x 16cm
  - Khối lượng : 1.2kg
  - Cách sử dụng : Trưng bày trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  1,320,000 vnđ

 • Phật di lặc nằm gỗ FE316

  - Chất liệu: Bột đá giả gỗ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 20cm x 15cm.
  - Khối lượng: 1.2kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, phòng làm việc, quầy thu ngân…

  26

  1,320,000 vnđ

 • Phật di lạc như ý đứng trên kim bảo lớn FG148A

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 15cm x 33cm
  - Khối lượng: 2.1kg
  - Cách sử dụng:trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  3,898,000 vnđ

 • Phật di lạc quả đào vàng trên hồ lô vàng FG152A

  - Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 15cm x 32cm
  - Khối lượng: 1.9kg
  - Cách sử dụng:trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  3,898,000 vnđ

 • Phật di lạc lưu ly trên ghế rồng FG151A

  - Chất liệu: Bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 18.5cm x 17cm x 24cm
  - Khối lượng: 1.7kg
  - Cách sử dụng:trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  3,167,000 vnđ

 • Phật di lạc xanh ôm đồng tử FG153A

  - Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10cm x 21cm
  - Khối lượng: 0.9kg
  - Cách sử dụng:trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  1,827,000 vnđ

 • Phật di lạc lưu ly đỏ hồ lô FG154A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19.5cm x 14cm x 30cm
  - Khối lượng: 1.9kg
  - Cách sử dụng:trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  3,167,000 vnđ

 • Tiểu phật màu đồng FK100M

  - Chất liệu: Bột đá cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao ): 13cm x 15cm x 32 cm
  - Khối lượng: 2.1 kg
  - Cách sử dụng: Đặt trên bàn làm việc Đặt ở phòng khách, phòng làm việc, tủ kệ trưng bày,…

  26

  2,903,000 vnđ

 • Đồng tử ban tài FA252

  - Chất liệu:  bạch ngọc , bột đá mạ vàng non ( Hồng Kông).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 12cm x 22cm.
  - Khối lượng: 715gr.
  - Cách sử dụng: đặt trong phòng khách,phòng làm việc,phòng ngủ góc Tây Nam

  26

  3,857,000 vnđ

 • Thần tài mạ vàng nhỏ FH267G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).

  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8.5cm x 16cm

  - Khối lượng: 0.7g

  - Cách sử dụng: đặt trong phòng khách, bàn làm việc, quầy thu ngân, để taplo xe ô tô…

  26

  926,000 vnđ

 • Thần tài mạ vàng nhỏ FH268G

  - Chất liệu : Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).

  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8.5cm x 14cm

  - Khối lượng: 650g

  - Cách sử dụng: đặt trong phòng khách, bàn làm việc, quầy thu ngân…

  26

  926,000 vnđ

 • Quan Công Vàng Đế Thủy Tinh FH279G

  + Chất liệu: Bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam).

  - Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 10cm x 16cm

  - Khối lượng: 800gr

  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc, để xe ô tô.

  26

  1,042,000 vnđ

 • Phật di lặc bình an FH262G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non, trên đế gỗ nhỏ ((tại Việt Nam)).

  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 8cm x 10cm

  - Khối lượng: 300gr

  - Cách sử dụng: Để taplo ô tô, trưng trong phòng khách, phòng làm việc,..

  26

  810,000 vnđ

 • Quan Âm ngồi trên hoa sen FH260G

  - Chất liệu: Đá mạ vàng non ( Quảng đông ).

  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 9.5cm x 14.5cm.

  - Khối lượng: 700gr.

  - Cách sử dụng: đặt xe hơi, phòng khách, thờ cúng …

  26

  926,000 vnđ

 • Phật Di Lạc Bát Phương Lai Tài Vàng – Đế Thủy Tinh FY118

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).

  - Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 6cm x 8cm

  - Khối lượng: 300g

  - Cách sử dụng: dán trên xe, đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách,…

  26

  766,000 vnđ

CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Thiết kế web HoGoWeb
DMCA.com Protection Status
Facebook chat
0902 894 878