Long Quy Vàng Cõng Chậu Tụ Bảo FH442G

- Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng chậu tụ bảo, bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
-  Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 15cm x 30cm
- Khối lượng: 2,3kg
- Cách sử dụng: đặt bên trái sau lưng bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

 • Long Quy Vàng Cõng Chậu Tụ Bảo FH442G
Long Quy Vàng Cõng Chậu Tụ Bảo FH442G
 • Giá bán:3,341,000 vnđ
 • Số lượng: + -

  Đặt mua

Vui lòng để lại số điện thoại đăng ký ZALO vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ gửi hình tư vấn sản phẩm bạn đang chọn!

+ Ý nghĩa: Long quy vàng cõng chậu tụ bảo – kim quy tụ tài. Giúp hóa giải tam sát, trấn trạch hưng gia, hóa giải chỗ ngồi, chỗ nằm không được hợp hướng, giúp công việc ổn định, vững chắc, thăng tiến, trừ kẻ tiểu nhân.

 

 

Sản phẩm liên quan

 • Rồng cẩm thạch đứng lớn FN075

  - Chất liệu và hoàn thiện: Rồng đá cẩm thạch ( Tây Tạng)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 29cm
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng khách, theo hướng thanh long

  26

  16,798,000 vnđ

 • Long quy thạch anh tím FH073

  - Chất liệu và hoàn thiện: long quy ( rùa đầu rồng) thạch anh tím (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 5cm x 4.8cm.
  - Khối lượng: 240 g
  - Cách sử dụng: đặt đằng sau bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng

  26

  3,654,000 vnđ

 • Long Quy Hoàng Long FHM037

  - Chất liệu và hoàn thiện: long quy ( rùa đầu rồng) đá Hoàng Long vàng (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 5cm x 20cm
  - Khối lượng: 200gr
  - Cách sử dụng: đặt đằng sau bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  1,420,000 vnđ

 • Long Quy đá Hắc Ngà FHM079

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long Quy (rùa đầu rồng) đá Hắc Ngà (thạch anh đen), (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 7.5cm x 4.5cm x 5cm
  - Khối lượng: 230g
  - Cách sử dụng: đặt đằng sau bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  1,420,000 vnđ

 • Long Quy thạch anh hồng FM129

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long Quy (rùa đầu rồng) đá thạch anh hồng (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 7.5cm x 4.5cm x 5cm
  - Khối lượng: 230g
  - Cách sử dụng: đặt đằng sau bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  1,104,000 vnđ

 • Long quy ngọc xanh Đông Linh FLM109

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long Quy (rùa đầu rồng) ngọc xanh Đông Linh, (Hongkong).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 7.5cm x 4.5cm x 5cm
  - Khối lượng: 230g
  - Cách sử dụng: đặt đằng sau bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  1,104,000 vnđ

 • Long Quy Lam Ngọc FHM124

  - Chất liệu và hoàn thiện: long quy ( rùa đầu rồng) đá Lam Ngọc xanh ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x9cm x 19cm.
  - Khối lượng:.
  - Cách sử dụng: đặt đằng sau bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  2,604,000 vnđ

 • Long quy (rùa đầu rồng) cõng con FHM077

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con đá lam ngọc ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 10cm x 11.7cm
  - Khối lượng: 1.35kg
  - Cách sử dụng: đặt bên trái sau lưng bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  2,130,000 vnđ

 • Long quy cõng tháp FHM123

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) đá Lam Ngọc cõng tháp ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x cao x rộng): 17cm x 9cm x 17cm
  - Khối lượng: 1,3 kg
  - Cách sử dụng: Đặt phòng làm việc, phòng khách.

  26

  2,248,000 vnđ

 • Rùa đá Lam Ngọc FR077

  - Chất liệu và hoàn thiện: Rùa đá lam ngọc.((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 4cm.
  - Khối lượng: 1.3kg.
  - Cách sử dụng: Đặt trong phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc,…

  26

  2,130,000 vnđ

 • Rồng đỏ bột đá màu FA159

  - Chất liệu và hoàn thiện : Rồng đỏ bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 22cm x 42cm.
  - Khối lượng : 3.5 kg
  - Cách sử dụng : Đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách, phòng làm việc phía bên tay trái.

  26

  5,684,000 vnđ

 • Long Quy vàng cõng Hồ lô vàng FH439G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long Quy vàng cõng Hồ lô vàng bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 20cm x 47m
  - Khối lượng: 4.5kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách,…

  26

  3,805,000 vnđ

 • Long quy vàng chiêu tài FY185

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) trên nén vàng, bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 15cm x 31cm
  - Khối lượng: 1.5kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách, phòng làm việc

  26

  3,062,000 vnđ

 • Long quy xanh trên tiền lớn FH444G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) lớn bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 19cm x 34cm
  - Khối lượng: 2.1kg
  - Cách sử dụng: Đặt bên trái sau lưng bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  3,805,000 vnđ

 • Long quy liên niên đại lợi FY186

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) bằng lưu ly ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 22cm x 30cm
  - Khối lượng: 3.5 kg
  - Cách sử dụng: đặt phía sau bàn làm việc, trong phòng khách,…

  26

  3,062,000 vnđ

 • Rùa đầu rồng cõng như ý nhỏ FD126

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng gậy như ý nhỏ, đồng nguyên chất ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 7,5cm x 5cm x 7,5cm.
  - Khối lượng: 0.3kg.
  - Cách sử dụng: đặt bên trái sau lưng bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  710,000 vnđ

 • Long quy cõng con đá Lam Ngọc FH028

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con lớn đá lam ngọc ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 17cm x 18cm
  - Khối lượng: 5.1kg
  - Cách sử dụng: đặt bên trái sau lưng bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  4,733,000 vnđ

 • Long quy hoàng long trung FM038

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) đá Hoàng Long (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 11cm x 11cm
  - Khối lượng: 1.7kg.
  - Cách sử dụng: Đặt đằng sau bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng,…

  26

  7,099,000 vnđ

 • Long Quy Xanh Đế Gỗ FH440G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) , bột đá màu (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 28cm x 38cm
  - Khối lượng: 4.9kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách, phòng làm việc.

  26

  3,805,000 vnđ

 • Long quy cõng con nhỏ FD230

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con nhỏ, đồng nguyên chất (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 6cm x 6.5cm
  - Khối lượng: 0.35kg
  - Cách sử dụng: đặt bên trái sau lưng bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  844,000 vnđ

 • Long quy cõng con lớn FD232

  - Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) cõng con nhỏ, đồng nguyên chất (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8.5cm x 10cm
  - Khối lượng: 0.35kg
  - Cách sử dụng: đặt bên trái sau lưng bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  1,399,000 vnđ

TƯ VẤN CHỌN VẬT PHONG THỦY

Anh Chị
CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
DMCA.com Protection Status
Facebook chat
0902 894 878