Rồng, Phụng, Kỳ Lân

Rồng, Phụng, Kỳ Lân

 • Kỳ lân vàng trung FH462G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 15cm x 27cm
  - Khối lượng: 0.9 kg/ cái
  - Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, phòng làm việc, công ty…

  26

  3,805,000 vnđ

 • Long phụng trình tường vàng FE117

  + Chất liệu: Bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 13cm x 43cm.
  + Khối lượng: 2.5kg.
  + Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  3,654,000 vnđ

 • Kỳ lân cõng đồng tử vàng FH463G

  + Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 16.5cm x 33.5cm
  + Khối lượng: 1.5 kg
  + Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, phòng ngủ.

  26

  4,269,000 vnđ

 • Kỳ lân tụ phúc tấn trạc FH457G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 10cm x 21cm
  - Khối lượng: 2.8 kg/ cặp
  - Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, phòng làm việc, công ty…

  26

  3,805,000 vnđ

 • Kỳ Lân vàng lớn FH461G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 17cm x 38cm
  - Khối lượng: 4.1 kg/ cái
  - Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, phòng làm việc, công ty…

  26

  4,501,000 vnđ

 • Rồng xanh bắp cải lớn FH326G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 28cm x 65cm
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, văn phòng…

  26

  6,937,000 vnđ

 • Rồng xanh đầu đỏ cuộn, mẫu đơn FH330G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 18cm x 52cm
  - Khối lượng: 4.2g
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, văn phòng…

  26

  5,429,000 vnđ

 • Rồng vàng cuộn phượng FH320G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 12cm x 40cm.
  - Khối lượng: 3.2kg.
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  3,805,000 vnđ

 • Rồng vàng kim, đế gỗ FE134

  - Chất liệu : Bột đá mạ vàng non((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 8cm x 16cm
  - Khối lượng: 800g
  - Cách sử dụng: đặt phòng làm việc, phòng khách.

  26

  1,320,000 vnđ

 • Rồng xanh hưng long FE139

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8 cm x 12 cm x 13.5cm.
  - Khối lượng: 735gr
  - Cách sử dụng: đặt trên bàn làm việc, phòng khách, phòng làm việc…

  26

  1,015,000 vnđ

 • Kỳ lân hoàng long FGM032

  - Chất liệu: Đá Hoàng Long ( hoàn thiện Việt Nam ).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 6cm x 9cm.
  - Khối lượng: 1.1kg/ cặp
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc, kệ tủ trang trí,…

  26

  3,654,000 vnđ

 • Rồng đá Lam Ngọc nhỏ FGM040

  - Chất liệu: Đá Lam nhỏ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 4cm x 9cm.
  - Khối lượng: 338g.
  - Cách sử dụng: đặt bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  853,000 vnđ

 • Kỳ lân lam ngọc nguyên bảo nhỏ FGM079

  - Chất liệu: Đá lam ngọc, chân đạp nguyên bảo (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 4cm x 11cm.
  - Khối lượng: 1.5kg/cặp.
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc, kệ tủ trang trí, …

  26

  1,827,000 vnđ

 • Kỳ lân lam ngọc vờn con FGM081

  - Chất liệu: Đá lam ngọc (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 6cm x 13cm.
  - Khối lượng: 1.8kg/cặp.
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc, kệ tủ trang trí,

  26

  2,923,000 vnđ

 • KỲ lân lam ngọc trên đế FGM082

  - Chất liệu: Đá lam ngọc (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 6cm x 18.5cm.
  - Khối lượng: 3.6kg/cặp.
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, bàn làm việc, kệ tủ trang trí,

  26

  3,654,000 vnđ

 • Rồng xanh củ sâm trắng FG082A

  - Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 16.5cm x 35cm
  - Khối lượng: 2.5kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  4,141,000 vnđ

 • Rồng xanh đứng nhả ngọc FG083A

  - Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 14cm x 26cm
  - Khối lượng: 1.9kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách

  26

  3,167,000 vnđ

 • Rồng xanh nguyên bảo dáng nằm lớn FG084A

  - Chất liệu : Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 11cm x 25cm
  - Khối lượng: 2.3kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  3,654,000 vnđ

 • Rồng xanh cầm ngọc FG085A

  - Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 11cm x 25cm
  - Khối lượng: 2.4kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  3,654,000 vnđ

 • Rồng xanh mào cam dáng lượn FG086A

  - Chất liệu : Đứng trên đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 17cm x 44cm
  - Khối lượng: 3.6kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  4,628,000 vnđ

 • Rồng lưu ly trên hồ lô FG087A

  - Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 17cm x 34cm
  - Khối lượng: 2.8kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  4,628,000 vnđ

 • Rồng lưu ly trên nguyên bảo FG088A

  + Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  + Kích thước (dài x rộng x cao): 39cm x 16cm x 35cm
  + Khối lượng: 3.9kg
  + Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  5,603,000 vnđ

 • Rồng xanh phun châu ngọc FG089A

  - Chất liệu: Đứng trên đế gỗ đen, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 4cm x 15cm
  - Khối lượng: 0.4kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  1,096,000 vnđ

 • Rồng xanh nhả châu đỏ FG090A

  - Chất liệu: Đế gỗ đen, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10.5cm x 20cm
  - Khối lượng: 1.1kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  1,583,000 vnđ

 • Rồng vàng nhả châu đỏ FG091A

  - Chất liệu: Đế gỗ đen, hàng bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10.5cm x 20cm
  - Khối lượng: 1.3kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  1,583,000 vnđ

 • Rồng vàng châu đỏ có nén vàng FG092A

  + Chất liệu: Đế gỗ, hàng bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam).
  + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 15cm x 26cm
  + Khối lượng: 1.3kg
  + Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  3,167,000 vnđ

 • Rồng vàng phun châu trên kim bảo lớn FG093A

  - Chất liệu: Đế thủy tinh, hàng bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 26cm
  - Khối lượng: 1.3kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  2,680,000 vnđ

 • Rồng vàng như ý đế gỗ tròn FG094A

  - Chất liệu: Đế gỗ tròn, hàng bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (đường kính x cao): 10.5cm x 20cm
  - Khối lượng: 0.8kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  1,583,000 vnđ

 • Rồng vàng ôm túi nguyên bảo FG095A

  - Chất liệu: Đế gỗ, hàng bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 8cm x 19cm
  - Khối lượng: 0.8kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  1,583,000 vnđ

 • Rồng vàng trên như ý vàng FG096A

  - Chất liệu: Đế gỗ, hàng bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 16.5cm x 31cm
  - Khối lượng: 3kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  3,898,000 vnđ

 • Rồng vàng nguyên bảo lớn FG097A

  - Chất liệu: Đế gỗ, hàng bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 20cm x 42cm
  - Khối lượng: 4.3kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách, công ty, văn phòng…

  26

  5,603,000 vnđ

 • Rồng vàng đỡ châu vàng FG098A

  - Chất liệu: Đế gỗ, hàng bột đá mạ vàng cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 20cm x 50cm
  - Khối lượng: 4.2kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách, công ty, văn phòng…

  26

  5,603,000 vnđ

 • Ấn rồng lam ngọc xanh FGM035

  + Chất liệu: Đá Lam Ngọc xanh (tại Việt Nam)
  + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 9.5cm x 13cm
  + Khối lượng: 1.5kg
  + Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng làm việc.

  26

  4,385,000 vnđ

 • Rồng lam ngọc lớn FGM038

  - Chất liệu: Đá Lam Ngọc xanh, dáng nằm, có đế (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 6.5cm x 21cm
  - Khối lượng: 2.4kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng làm việc.

  26

  2,923,000 vnđ

 • Rồng xanh lam ngọc trung FGM039

  + Chất liệu: Đá Lam Ngọc xanh, dáng nằm, có đế (tại Việt Nam)
  + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 5cm x 17cm
  + Khối lượng: 1.2kg
  + Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng làm việc.

  26

  2,193,000 vnđ

 • Rồng hắc ngà lớn FGM166

  - Chất liệu: Rồng hắc ngà lớn (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 4cm
  - Khối lượng: 1.1kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng làm việc.

  26

  4,872,000 vnđ

 • Rồng đá dạ quang FGM125

  - Chất liệu: Đá dạ quang (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 2.2cm x 5.5cm.
  - Khối lượng : 120 gr
  - Cách sử dụng : Đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách, phía bên tay trái

  26

  1,462,000 vnđ

 • Rồng Đông Linh kiểu mới FRDL

  - Chất liệu: Đá ngọc Đông Linh (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 2cm x 22cm.
  - Khối lượng :1kg
  - Cách sử dụng : Đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách, phía bên tay trái.

  26

  17,168,000 vnđ

 • Rồng xanh cuộn may ôm châu – như ý hưng long FK161M

  - Chất liệu: Đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 16cm x 44cm
  - Khối lượng: 3.7kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày bàn làm việc, phòng khách, sảnh văn phòng, quầy tiếp tân, quầy thu ngân

  26

  4,020,000 vnđ

 • Rồng đồng FD229

  - Chất liệu: Rồng bằng đồng.
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 5cm x 13cm
  - Khối lượng: 715g
  - Cách sử dụng: đặt bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  1,715,000 vnđ

 • Kỳ lân đỏ, thủy tinh – tụ phúc khai vận, trường thụy chiêu tài FH459G

  - Chất liệu: Bột đá màu (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 8cm x 12.5cm
  - Khối lượng: 1kg/cặp.
  - Cách sử dụng: Đặt ở phòng khách, phòng làm việc, công ty…

  26

  1,703,000 vnđ

 • Đồng tử cưỡi kỳ lân FD203

  - Chất liệu: Đồng nguyên chất ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 6cm x 13cm.
  - Khối lượng: 769gr / 1 cái
  - Cách sử dụng: đặt ở phòng ngủ theo góc Tây Nam.

  26

  4,750,000 vnđ

CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
DMCA.com Protection Status
Facebook chat
0902 894 878