Tuổi Thìn

Tuổi Thìn

 • Rồng nằm nhỏ đá Cẩm Thạch FN076-1

  - Chất liệu: Đá cẩm thạch ( Tây Tạng)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 5cm x 11cm
  - Khối lượng: 1kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng khách, theo hướng thanh long

  26

  4,269,000 vnđ

 • Rồng phú quý FE124

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 19cm x 41.5cm.
  - Khối lượng: 2.1kg.
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  3,248,000 vnđ

 • Rồng xanh thanh long FE128

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 11.5cm x 24.5cm.
  - Khối lượng: 1.2kg.
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  1,524,000 vnđ

 • Rồng vàng FE132

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 5cm x 19cm.
  - Khối lượng: 0.7kg.
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  1,524,000 vnđ

 • Rồng xanh FE137

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 7cm x 13cm.
  - Khối lượng: 0.7kg.
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  1,015,000 vnđ

 • Rồng xanh chiêu tài FE140

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 7cm x 13cm.
  - Khối lượng: 0.6kg.
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  915,000 vnđ

 • Rồng vàng FE141

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 7cm x 13cm.
  - Khối lượng: 0.6kg.
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  915,000 vnđ

 • Tượng Long Phụng đồng lớn FD150

  - Chất liệu: Đồng nguyên chất ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 20,5cm x 6,5cm x 17,5cm
  - Khối lượng: 1.9 kg
  - Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, phòng làm việc,…

  26

  4,023,000 vnđ

 • Rồng đồng tụ tài FD153

  - Chất liệu: Đồng nguyên chất ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 2cm x 7cm.
  - Khối lượng: 384gr.
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  1,538,000 vnđ

 • Rồng vàng trên như ý FH324G

  - Chất liệu: Bbột đá mạ vàng non((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 15cm x 32cm
  - Khối lượng: 3kg

  26

  3,341,000 vnđ

 • Long phụng vàng FH321G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao):12cm x 27cm x 38cm
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: đặt ở nhà, công ty, văn phòng, phòng khách, phòng ngủ…

  26

  3,805,000 vnđ

 • Thuyền rồng hoàng long FHM060

  - Chất liệu: Đá hoàng long ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 38.5cm x 10.5cm x 40cm
  - Khối lượng : 4.75kg
  - Cách sử dụng : trưng bày văn phòng, phòng khách, cửa hàng kinh doanh…

  26

  8,282,000 vnđ

 • Thuyền rồng lam ngọc FHM061

  - Chất liệu: Đá lam ngọc ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 39.5cm x 10.5cm x 41cm
  - Khối lượng : 4.3kg
  - Cách sử dụng : trưng bày văn phòng, phòng khách, cửa hàng kinh doanh…

  26

  10,649,000 vnđ

 • Rồng ngọc Đông Linh lớn FHM046

  - Chất liệu: Đá ngọc Đông Linh ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 10.5cm x 15.5cm.
  - Khối lượng : 840 gr
  - Cách sử dụng : Đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách, phía bên tay trái.

  26

  6,626,000 vnđ

 • Rồng đá Lam Ngọc nhỏ FHM050

  - Chất liệu: Đá Lam Ngọc (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 18.5cm x 4cm x 9cm
  - Khối lượng: 351g
  - Cách sử dụng: đặt bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  828,000 vnđ

 • Ấn rồng Lam ngọc FHM045

  - Chất liệu: Đá Lam Ngọc có giấy kiểm định (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 12cm x 17cm
  - Khối lượng: 5kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng làm việc.

  26

  8,282,000 vnđ

 • Ấn rồng Lam ngọc FHM044

  - Chất liệu: Đá Lam Ngọc (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10cm x 12cm
  - Khối lượng: 2.6kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng làm việc.

  26

  4,260,000 vnđ

 • Rồng xanh châu đỏ nhỏ FH327G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 15cm x 19cm
  - Khối lượng: 1kg
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  1,376,000 vnđ

 • Long mã tụ bảo vàng FH322G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 19cm x 45cm.
  - Khối lượng:
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, phòng làm việc, quầy thu ngân…

  26

  4,860,000 vnđ

 • Rồng Cẩm Thạch đứng nhỏ FN075

  - Chất liệu: Đá Cẩm Thạch, rồng xanh (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 6.5cm x 21cm
  - Khối lượng: 1.8kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng khách, theo hướng thanh long

  26

  5,197,000 vnđ

 • Rồng cẩm thạch nằm lớn FN076

  - Chất liệu: Đá cẩm thạch ( Tây Tạng)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 6cm x 16cm
  - Khối lượng: 2.5kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng khách, theo hướng thanh long

  26

  6,798,000 vnđ

 • Rồng vàng cõng trăng ngọc FH323G

  - Chất liệu: Đá mạ vàng trên đế gỗ lớn ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 43cm x 15cm x 36cm
  - Khối lượng: 4.1kg
  - Cách sử dụng: trưng bày ở phòng khách, văn phòng…

  26

  4,501,000 vnđ

 • Rồng ngọc Đông Linh nhỏ FHM047

  - Chất liệ: Đá ngọc Đông Linh nhỏ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 2.2cm x 5.5cm.
  - Khối lượng : 120 gr
  - Cách sử dụng : Đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách, phía bên tay trái.

  26

  1,302,000 vnđ

 • Rồng Dạ Quang FHM174

  - Chất liệu và hoàn thiện : Rồng Đá Dạ Quang ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 2cm x 6cm.
  - Khối lượng : 120 gr
  - Cách sử dụng : Đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách, phía bên tay trái.

  26

  1,462,000 vnđ

 • Rồng Lam Ngọc Trung FHM049

  - Chất liệu: Đá Lam Ngọc trung ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 5cm x 16cm.
  - Khối lượng: 1.8kg.
  - Cách sử dụng: đặt bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  2,130,000 vnđ

 • Rồng Lam Ngọc Lớn FHM048

  - Chất liệu: Đá Lam Ngọc lớn((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 7cm x 20cm.
  - Khối lượng:
  - Cách sử dụng: đặt bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng

  26

  2,840,000 vnđ

 • Rồng phát tài hưng long FE123

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao):28cm x 21cm x 50cm
  - Khối lượng: 4kg.
  - Cách sử dụng: Đặt trên bàn làm việc, phòng khách, văn phòng, quầy tiếp tân,…

  26

  3,654,000 vnđ

 • Ấn rồng đá Lam Ngọc FHM128

  - Chất liệu : Đá Lam Ngọc (Có giấy kiểm định) (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 12cm x 16cm.
  - Khối lượng: 3.5kg.
  - Cách sử dụng: Đặt bàn làm việc, phòng làm việc.

  26

  11,832,000 vnđ

 • Ấn rồng bạch ngọc FM149

  - Chất liệu: Bạch ngọc ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 8cm x 10.7cm.
  - Khối lượng: 1.2g.
  - Cách sử dụng: Đặt bàn làm việc, trưng bày phòng khách, công ty, văn phòng,…

  26

  13,015,000 vnđ

 • Rồng đỏ bột đá màu FA159

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 22cm x 42cm.
  - Khối lượng : 3.5 kg
  - Cách sử dụng : Đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách, phòng làm việc phía bên tay trái.

  26

  5,684,000 vnđ

 • Rồng ngọc Đông Linh nhỏ FM085

  - Chất liệu: Đá ngọc Đông Linh nhỏ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 2.2cm x 5.5cm.
  - Khối lượng : 95 gr
  - Cách sử dụng : Đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách, phía bên tay trái.

  26

  1,302,000 vnđ

 • Rồng xanh đế thủy tinh vuông FA146

  - Chất liệu: Bột đá màu, trên đế thủy tinh ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 8cm x 15cm
  - Khối lượng: 940g
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, văn phòng…

  26

  1,015,000 vnđ

 • Rồng xanh ôm bắp cải FA145

  - Chất liệu: Bột đá màu, trên đế thủy tinh ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 17cm
  - Khối lượng: 1.3kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, văn phòng…

  26

  1,320,000 vnđ

 • Rồng Vàng Nhỏ FH325G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 7cm x 18cm
  - Khối lượng: 800g
  - Cách sử dụng: đặt phòng làm việc, phòng khách.

  26

  1,260,000 vnđ

 • Song Long Xanh FH329G

  - Chất liệu: Bột đá màu xanh ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 15cm x 28cm
  - Khối lượng : 1.0 kg
  - Cách sử dụng : Đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách, phía bên tay trái

  26

  2,529,000 vnđ

 • Rồng Đá Tiêu Ngọc Nằm Nhã Ngọc FRTN01

  - Chất liệu : đá Tiêu ngọc xanh gân huyết((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 5cm x 18cm
  - Khối lượng: 2.7kg – 2.9kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng khách, theo hướng thanh long.

  26

  11,368,000 vnđ

 • Rồng vàng sa kim FK154M

  + Chất liệu: Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 27cm
  + Khối lượng: 800g
  + Cách sử dụng: đặt phòng làm việc, phòng khách

  26

  2,457,000 vnđ

 • Long phụng trình tường vàng FE117

  + Chất liệu: Bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  + Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 13cm x 43cm.
  + Khối lượng: 2.5kg.
  + Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  3,654,000 vnđ

 • Rồng xanh bắp cải lớn FH326G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 28cm x 65cm
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, văn phòng…

  26

  6,937,000 vnđ

 • Rồng xanh đầu đỏ cuộn, mẫu đơn FH330G

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 18cm x 52cm
  - Khối lượng: 4.2g
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, văn phòng…

  26

  5,429,000 vnđ

 • Rồng vàng cuộn phượng FH320G

  - Chất liệu: Bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 12cm x 40cm.
  - Khối lượng: 3.2kg.
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, văn phòng…

  26

  3,805,000 vnđ

 • Rồng vàng kim, đế gỗ FE134

  - Chất liệu : Bột đá mạ vàng non((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 8cm x 16cm
  - Khối lượng: 800g
  - Cách sử dụng: đặt phòng làm việc, phòng khách.

  26

  1,320,000 vnđ

 • Rồng xanh hưng long FE139

  - Chất liệu: Bột đá màu ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8 cm x 12 cm x 13.5cm.
  - Khối lượng: 735gr
  - Cách sử dụng: đặt trên bàn làm việc, phòng khách, phòng làm việc…

  26

  1,015,000 vnđ

 • Rồng đá Lam Ngọc nhỏ FGM040

  - Chất liệu: Đá Lam nhỏ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 4cm x 9cm.
  - Khối lượng: 338g.
  - Cách sử dụng: đặt bên tay trái bàn làm việc, phòng khách, văn phòng.

  26

  853,000 vnđ

 • Rồng xanh củ sâm trắng FG082A

  - Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 16.5cm x 35cm
  - Khối lượng: 2.5kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  4,141,000 vnđ

 • Rồng xanh đứng nhả ngọc FG083A

  - Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16.5cm x 14cm x 26cm
  - Khối lượng: 1.9kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách

  26

  3,167,000 vnđ

 • Rồng xanh nguyên bảo dáng nằm lớn FG084A

  - Chất liệu : Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 11cm x 25cm
  - Khối lượng: 2.3kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  3,654,000 vnđ

 • Rồng xanh cầm ngọc FG085A

  - Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 11cm x 25cm
  - Khối lượng: 2.4kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  3,654,000 vnđ

 • Rồng xanh mào cam dáng lượn FG086A

  - Chất liệu : Đứng trên đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 17cm x 44cm
  - Khối lượng: 3.6kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  4,628,000 vnđ

 • Rồng lưu ly trên hồ lô FG087A

  - Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 17cm x 34cm
  - Khối lượng: 2.8kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  4,628,000 vnđ

 • Rồng lưu ly trên nguyên bảo FG088A

  + Chất liệu: Có đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam).
  + Kích thước (dài x rộng x cao): 39cm x 16cm x 35cm
  + Khối lượng: 3.9kg
  + Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  5,603,000 vnđ

CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Thiết kế web HoGoWeb
DMCA.com Protection Status
Facebook chat
0902 894 878