Tuổi Thân

Tuổi Thân

 • Khỉ đỏ ngồi trên túi tiền FH367G

  - Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 19cm x 25cm x 37cm
  - Khối lượng : 2.2g
  - Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách

  26

  3,805,000 vnđ

 • Khỉ Cưỡi Ngựa Bột Đá FK009M

  - Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ thần tài cưỡi ngựa vàng, bột đá (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 31cm x 7cm x 47cm
  - Khối lượng : 4kg
  - Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách

  26

  4,466,000 vnđ

 • Khỉ vàng lộn ôm ngọc FH368G

  - Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 13cm x 13cm x 28cm
  - Khối lượng : 625g
  - Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách

  26

  1,970,000 vnđ

 • Tề thiên vàng ngồi FH366G

  - Chất liệu và hoàn thiện : Tề thiên bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 13cm x 14cm x 25cm
  - Khối lượng : 1.5kg
  - Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

  26

  2,761,000 vnđ

 • Khỉ ngồi trên đào tiên FD173

  - Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) ngồi trên đào tiên ôm như ý, bằng đồng nguyên chất ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 9cm x 22cm
  - Khối lượng : 2kg
  - Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách

  26

  4,497,000 vnđ

 • Khỉ đồng ôm chữ phước FD172

  - Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) ôm chữ phước, bằng đồng nguyên chất ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 13cm x 6cm x 21cm
  - Khối lượng : 1.1kg
  - Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách…

  26

  3,313,000 vnđ

 • Khỉ ngồi chữ phước lớn FD171

  - Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) ngồi ôm chữ phước lớn, bằng đồng nguyên chất ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 9cm x 22cm
  - Khối lượng : 2kg
  - Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách

  26

  6,863,000 vnđ

 • Khỉ Ôm Như Ý Trên Nguyên Bảo FK043M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng ôm như ý trên nguyên bảo ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao):24cm x 13cm x 30cm.
  - Khối lượng: 1,3kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  2,903,000 vnđ

 • Khỉ Ôm Túi Tài Lộc Đế Mẫu Đơn FK042M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá màu đế mẫu đơn ôm túi tài ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 30cm x 40cm.
  - Khối lượng: 6,1kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  7,146,000 vnđ

 • Nàng Khỉ Gánh Như Ý FK040M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng gánh như ý ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao):22cm x 12cm x32cm.
  - Khối lượng: 1,3kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  2,680,000 vnđ

 • Bộ Khỉ Tam Không FK039M

  - Chất liệu và hoàn thiện:Bộ Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng tam không,không nghe- không nói- không thấy ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 12cm x 20cm.
  - Khối lượng: 2,1kg.
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  5,136,000 vnđ

 • Khỉ Vàng Gánh Tiền Vàng Quả Đào FK037M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng gánh tiền vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 15cm x 30cm.
  - Khối lượng: 2kg.
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  3,350,000 vnđ

 • Khỉ Tài Lộc Sa Kim Ôm Tháp Nguyên Bảo FK034M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng ôm tháp nguyên bảo((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao):19cm x 13cm x 27cm.
  - Khối lượng:1,3kg.
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  2,903,000 vnđ

 • Khỉ Tài Lộc Đỏ Trên Núi Vàng FK033M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá màu trên túi vàng ôm túi vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao):25cm x 15cm x 35cm.
  - Khối lượng: 3,1kg.
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  4,020,000 vnđ

 • Gia Đình Khỉ Vàng Trên Túi Vàng FK028M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, gia đình khỉ trên túi vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x25cm x 40cm.
  - Khối lượng: 2,7kg.
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  4,243,000 vnđ

 • Khỉ Phát Tài Kéo Xe Vàng FK021M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng phát tài kéo xe vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 50cm x 22cm x 57cm.
  - Khối lượng: 6,7kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  8,039,000 vnđ

 • Khỉ Phát Tài Ôm Đào FK011M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ phát tài ôm đào bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao):37cm x 17cm x 44cm.
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  4,960,000 vnđ

 • Khỉ Nguyên Bảo Vác Cành Đào FK018M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) nguyên bảo vác cành đào bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 20cm x 48cm.
  - Khối lượng: 4,8kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  5,136,000 vnđ

 • Khỉ Ngồi Kim Bảo Ôm Như Ý FK010M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng ngồi kim bảo ôm như ý ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao):37cm x 27cm x 47m.
  - Khối lượng:4,2kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  4,690,000 vnđ

 • Khỉ Ôm Vàng Cưỡi Ngựa FK008M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng ôm túi vàng cưỡi ngựa ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 12cm x 41cm.
  - Khối lượng: 3kg.
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  4,466,000 vnđ

 • Khỉ Cõng Đào Trên Long Quy Xanh FK002M

  - Chất liệu và hoàn thiện : Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 29cm x 20cm x 45cm
  - Khối lượng : 4.3kg
  - Cách sử dụng : Trưng bày bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách

  26

  4,690,000 vnđ

 • Khỉ Tài Lộc Cưỡi Ngựa To FK103M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, đế thủy tinh ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 10cm x 26cm.
  - Khối lượng: 1,5kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  2,457,000 vnđ

 • Khỉ Mẫu Tử Dâng Đào FK102M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng phát tài kéo xe vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 17cm x 33cm.
  - Khối lượng: 1,7kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  2,903,000 vnđ

 • Khỉ Tướng Sói Cầm Cờ Cưỡi Ngựa FK085M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng,đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x13cm x 32cm.
  - Khối lượng: 1,3g
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  2,680,000 vnđ

 • Khỉ Mẫu Tử Dâng Đào Nguyên Bảo FK082M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá màu,đế gỗ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 15cm x 33cm.
  - Khối lượng:2,2kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  2,903,000 vnđ

 • Khỉ May Mắn Kéo Túi Tiền FK078M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng,đế thủy tinh ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 7cmx 14cm.
  - Khối lượng:0,7kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  1,005,000 vnđ

 • Khỉ Thông Thái Ôm Đào FK077M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng,đế thủy tinh ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 4cm x 16cm.
  - Khối lượng: 0,5kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  1,005,000 vnđ

 • Khỉ May Mắn Ôm Nguyên Bảo FK067M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng,đế thủy tinh ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x20cm.
  - Khối lượng: 1,1kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  1,564,000 vnđ

 • Chúa Khỉ Kéo Túi Tài Lộc Đế Gỗ FK048M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng,đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 12cm x 26cm.
  - Khối lượng: 3,1kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  2,680,000 vnđ

 • Chúa Khỉ Ôm Như Ý Cưỡi Voi FK049M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23cmx 13cm x 29cm.
  - Khối lượng: 1,6kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  2,680,000 vnđ

 • Khỉ Tài Lộc Ôm Tháp Nguyên Bảo Đế Gỗ FK055M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng,đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 21cm.
  - Khối lượng: 0,8kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  1,564,000 vnđ

 • Khỉ Tài Lộc Kéo Túi Vàng Trên Đế Gỗ FK056M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng,trên đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 11cm x 23cm.
  - Khối lượng: 1kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  1,564,000 vnđ

 • Chúa Khỉ Ôm Nguyên Bảo Như Ý FK059M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng,đế thủy tinh((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 23cm.
  - Khối lượng: 1,2kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  1,899,000 vnđ

 • Chúa Khỉ Cầm Đào Bên Hồ Lô FK061M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, đế thủy tinh ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 10cm x 21cm.
  - Khối lượng: 1,2kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  1,899,000 vnđ

 • Khỉ Thần Tài Cưỡi Ngựa Trên Như Ý FK006M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng,đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 22cm x 55cm.
  - Khối lượng:7kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  6,253,000 vnđ

 • Khỉ Ôm Túi Tiền Vàng Đế Gỗ FK044M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, ôm túi tiền vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 14cm x 28cm.
  - Khối lượng:1,4kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  2,903,000 vnđ

 • Khỉ Phúc Lộc Ôm Tiền Trên Núi FK072M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá màu đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 13cm x27cm.
  - Khối lượng: 1,5kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  2,010,000 vnđ

 • Song Khỉ Tài Lộc Ôm Túi Vàng FK066M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 12cm x24cm.
  - Khối lượng: 1,3kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  1,675,000 vnđ

 • Khỉ Tài Lộc Cưỡi Ngựa FK038M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá sa kim ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 10cm x29cm.
  - Khối lượng: 1,3kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  2,680,000 vnđ

 • Tề Thiên Trên Đỉnh Phù Vân FK041M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng,đỉnh phù vân bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 15cm x40cm.
  - Khối lượng: 3kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  4,020,000 vnđ

 • Khỉ Tài Lộc Trên Như Ý FK045M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 13cm x30cm.
  - Khối lượng: 1,4kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  2,903,000 vnđ

 • Khỉ Thần Tài Ôm Đào FK051M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, đế thủy tinh ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 10cm x20cm.
  - Khối lượng: 1kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  1,675,000 vnđ

 • Khỉ Cưỡi Voi Tài Lộc FK019M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 17cm x42cm.
  - Khối lượng: 3,1kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  4,020,000 vnđ

 • Gia Đình Khỉ Đỏ Trên Núi Vàng FK029M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 25cm x45cm.
  - Khối lượng: 3kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  4,243,000 vnđ

 • Khỉ Tài Lộc Vác Túi Tiền FK035M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x14cm x29cm.
  - Khối lượng: 1,3kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách

  26

  2,903,000 vnđ

 • Khỉ Tài Lộc Hủ Tiền Kim Sa FK014M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ (tuổi Thân) bột đá mạ vàng, đế gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 18cm x40cm.
  - Khối lượng: 3kg
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  4,243,000 vnđ

 • Khỉ Con Kéo Túi Tiền, Đào Tiên Trên Như Ý FK031M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ con kéo túi tiền, đào tiên trên như ý. Bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 15cm x 38cm.
  - Khối lượng: 1kg.
  - Cách sử dụng: Kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  4,020,000 vnđ

 • Khỉ Phát Tài Kéo Cải FK024M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ tài lộc kéo cải, bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 50cm x 25cm x 47cm.
  - Khối lượng: 10kg.
  - Cách sử dụng: Đặt kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  8,039,000 vnđ

 • Khỉ Tài Lộc Kéo Bắp Cải FK027M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ tài lộc kéo bắp cải, bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 50cm x 25cm x 47cm.
  - Khối lượng: 10kg.
  - Cách sử dụng: Đặt kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  8,039,000 vnđ

 • Khỉ Phát Tài Kéo Đào Tiên FK025M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ phát tài kéo đào tiên, bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 50cm x 23cm x 60cm.
  - Khối lượng: 10kg.
  - Cách sử dụng: Kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  8,039,000 vnđ

 • Khỉ Tài Lộc Kiệu Đào Tiên FK020M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Khỉ tài lộc kiệu đào tiên, bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 50cm x 25cm x 47cm.
  - Khối lượng: 10kg.
  - Cách sử dụng: Đặt kệ tủ trưng bày, phòng khách…

  26

  6,253,000 vnđ

CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Thiết kế web HoGoWeb
DMCA.com Protection Status
Facebook chat
0902 894 878