Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ

 • Ngựa trắng tụ bảo vàng FH318G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con Ngựa ( Ngọ ) vàng kim, bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 10cm x 21cm
  - Khối lượng: 900g
  - Cách sử dụng: đặt nơi phòng khách, phòng làm việc, quầy lễ tân..

  26

  1,471,000 vnđ

 • Ngựa đen cải vàng FH316G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con Ngựa ( Ngọ ) vàng kim, bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 10cm x 21cm
  - Khối lượng: 900g
  - Cách sử dụng: đặt nơi phòng khách, phòng làm việc, quầy lễ tân

  26

  1,471,000 vnđ

 • Ngựa đỏ mẫu đơn FH308G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con Ngựa ( Ngọ ) bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 16cm x 43cm
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: đặt nơi phòng khách, phòng làm việc, quầy lễ tân

  26

  4,501,000 vnđ

 • Ngựa xanh đế gỗ FH314G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con Ngựa ( Ngọ ) vàng kim, bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 16cm x 43cm
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: đặt nơi phòng khách, phòng làm việc, quầy lễ tân.

  26

  2,761,000 vnđ

 • Ngựa vàng trên đồng tiền FH306G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con Ngựa ( Ngọ ) vàng kim, bột đá mạ vàng non((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 16cm x 40cm
  - Khối lượng: 3.5kg
  - Cách sử dụng: đặt nơi phòng khách, phòng làm việc, quầy lễ tân..

  26

  3,805,000 vnđ

 • Ngựa xanh mẫu đơn mặt trăngFH307G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa xanh mẫu đơn bột đá màu((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 16cm x 43cm
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: đặt nơi phòng khách, phòng làm việc, quầy lễ tân

  26

  4,501,000 vnđ

 • Ngựa vàng trong trăng xanh FH309G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa vàng bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 12cm x 34cm.
  - Khối lượng: Kg.
  - Cách sử dụng: Đặt ở phòng khách, phòng làm việc, tủ kệ trưng bàyương bột đá màu

  26

  3,120,000 vnđ

 • Bát mã xanh trên lá cải – FH311G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bát ngựa bột đá màu xanh trên lá cải ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 13cm x 35cm
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày bàn làm việc, phòng khách, sảnh văn phòng, quầy tiếp tân, quầy thu ngân

  26

  3,805,000 vnđ

 • Ngựa Đen Yên Vàng FA021

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng con Ngựa ( Ngọ ) đen yên vàng, bột đá màu ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 31cm x 65cm
  - Khối lượng: 5kg
  - Cách sử dụng: đặt nơi phòng khách, văn phòng, công ty.

  26

  6,090,000 vnđ

 • Ngựa ngọc xanh trên như ý xanh đế gỗ tròn FG109A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa ngọc xanh trên như ý xanh đế gỗ tròn (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 24cm
  - Khối lượng: 0.7kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc.

  26

  1,583,000 vnđ

 • Ngựa xanh có kim nguyên bảo trên đống tiền vàng FG108A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa xanh có kim nguyên bảo trên đống tiền vàng (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 18cm x 44cm
  - Khối lượng: 2.9 kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc

  26

  4,628,000 vnđ

 • Ngựa vàng trên kim nguyên bảo đồng tiền vàng đế thủy tinh FG107A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa vàng trên kim nguyên bảo đồng tiền vàng đế thủy tinh (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 23cm
  - Khối lượng: 1.3 kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc

  26

  1,949,000 vnđ

 • Ngựa vàng cõng bắp cải giàu vàng trên túi vàng FG106A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa cõng bắp cải bằng bột đá mạ vàng (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 15cm x 39cm
  - Khối lượng: 3.0 kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc.

  26

  3,654,000 vnđ

 • Tượng con giáp sa kim tuổi Ngọ FC212A-

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng 12 con giáp – con Ngựa (Ngọ)Bột đá sa kim (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 9cm x 12cm
  - Khối lượng: 400g
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách,…

  26

  7,853,000 vnđ

 • Ngựa ngọc vàng trên như ý vàng đế gỗ tròn FG110G

  -+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa ngọc vàng trên như ý vàng đế gỗ tròn (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 13cm x 25cm
  - Khối lượng: 1.1kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc

  26

  1,583,000 vnđ

 • Ngựa vàng trên như ý đống tiền vàng đế thủy tinh FG111A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa vàng trên như ý đống tiền vàng đế thủy tinh (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 6.5cm x 17cm
  - Khối lượng: 0.7kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc.

  26

  1,462,000 vnđ

 • Ngựa xanh tiền vàng đế đá đen FG112A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa xanh tiền vàng đế đá đen (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 4cm x 15cm
  - Khối lượng: 0.4kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc.

  26

  1,096,000 vnđ

 • Bát mã ngọc vàng trắng FG115A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Bát mã ngọc vàng trắng (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 14cm x 22cm
  - Khối lượng: 3.1kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc.

  26

  4,385,000 vnđ

 • Ngựa vàng phi nước đại trên hồ lô vàng FG114A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa vàng phi nước đại trên hồ lô vàng (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 19cm x 51cm
  - Khối lượng: 5.2kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc.

  26

  8,039,000 vnđ

 • Ngựa vàng trên như ý vàng FG100A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa vàng trên như ý vàng bột đá mạ vàng (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 14cm x 35cm
  - Khối lượng: 1.9 kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc.

  26

  3,654,000 vnđ

 • Ngựa trên như ý trên đống tiền FG101A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa trên như ý trên đống tiền bột đá mạ vàng (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 15cm x 43cm
  - Khối lượng: 2.8 kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc

  26

  4,628,000 vnđ

 • Ngựa kéo xe tiền vàng FG102A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa kéo xe tiền vàng nguyên bảo bột đá mạ vàng (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 37cm x 16.5cm x 36cm
  - Khối lượng: 3.8 kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc.

  26

  5,603,000 vnđ

 • Ngựa mang khỉ vàng trên núi xanh FG103A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa mang khỉ vàng trên núi xanh bột đá mạ vàng (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 14cm x 31cm
  - Khối lượng: 2.7 kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc

  26

  4,385,000 vnđ

 • Ngựa vàng kéo bắp cải xanh FG104A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa vàng kéo xe bắp cải xanh bột đá (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 14cm x 30cm
  - Khối lượng: 2.3 kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc

  26

  3,654,000 vnđ

 • Ngựa vàng kéo xe bắp cải xanh nhỏ FG105A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Ngựa vàng kéo xe bắp cải xanh bột đá (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 11cm x 23cm
  - Khối lượng: 1.4 kg
  - Các sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, văn phòng kinh doanh, bàn làm việc.

  26

  2,192,000 vnđ

CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Thiết kế web HoGoWeb
DMCA.com Protection Status
Facebook chat
0902 894 878