Tuổi Dậu

Tuổi Dậu

 • Gia đình gà trên như ý lưu ly FG007A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà vàng trên gậy như ý màu lưu ly, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 16cm x 36cm
  - Khối lượng: 2.5kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  4,628,000 vnđ

 • Gia đình gà trên tảng đá vàng FG008A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà vàng trên tảng đá vàng, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 26cm x 12cm x 31cm
  - Khối lượng: 1.8kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  3,654,000 vnđ

 • Gà vàng kim sa đế đá đen – FK175M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Gà vàng sa kim đế đá đen – thi kê, đại chí đại dũng, chính nghĩa kiên trì ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 6.5cm x 5cm x 17cm
  - Khối lượng: 0.5kg
  - Cách sử dụng: đặt trên bàn làm việc, phòng khách…

  26

  1,005,000 vnđ

 • Gà vàng sa kim FK174M

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà trống đứng trên đế thủy tinh, bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10cm x 19cm
  - Khối lượng: 1.4kg
  - Cách sử dụng: đặt trên bàn làm việc, phòng khách

  26

  1,563,000 vnđ

 • Gà Vàng Trên Như Ý FH373G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà trống đứng trên đế thủy tinh, bột đá mạ vàng non ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 13cm x 45cm
  - Khối lượng: 1000g.
  - Cách sử dụng: đặt trên bàn làm việc, phòng khách

  26

  3,805,000 vnđ

 • Gà đại cát FY274

  - Chất liệu và hoàn thiện: Gà đại cát bột đá mạ vàng non. ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 22cm x 40cm
  - Khối lượng: 1.9kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách

  26

  3,254,000 vnđ

 • Gà Đỏ Cải Xanh Mẫu Đơn FH379G

  - Chất liệu và hoàn thiện: Gà Đỏ Cải Xanh Mẫu Đơn, bột đá ((tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 12cm x 28cm
  - Khối lượng: 2.6kg
  - Cách sử dụng: Trưng bày trên bàn làm việc, phòng khách

  26

  2,761,000 vnđ

 • Gà lưu ly cánh vểnh như ý FG062A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà lưu ly đuôi vểnh, đế thủy tinh, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 10cm x 23cm
  - Khối lượng: 1.4kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, 

  26

  2,192,000 vnđ

 • Gia đình gà đỏ trên đá FG020A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà vàng lưu ly trên đá, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13cm x 29cm
  - Khối lượng: 1.6kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  3,654,000 vnđ

 • Gia đình gà bên sen màu ngọc cam FG019A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà bên sen màu ngọc cam, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 22cm x 36cm
  - Khối lượng: 4.1kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  5,603,000 vnđ

 • Gia đình gà bên sen màu ngọc trắng FG018A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà bên mẫu đơn lưu ly, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 21cm x 36cm
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty…

  26

  5,603,000 vnđ

 • Gia đình gà bên mẫu đơn lưu ly FG017A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà bên mẫu đơn lưu ly, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 19cm x 36cm
  - Khối lượng: 3.7kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty…

  26

  4,628,000 vnđ

 • Gia đình gà lưu ly bên trăng FG015A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà lưu ly bên trăng vàng gốc đa, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 17cm x 36cm
  - Khối lượng: 4kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  4,628,000 vnđ

 • Gia đình gà dưới cây tài lộc FG006A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà vàng bên cây tài lộc xanh, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 17cm x 39cm
  - Khối lượng: 4.5kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  5,603,000 vnđ

 • Gia đình gà cát tường tam bảo FG005A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà bột đá trên trứng tài lộc, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 15cm x 46cm
  - Khối lượng: 3.6kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  5,603,000 vnđ

 • Gia đình gà trên hũ vàng nhỏ FG003A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 11.5cm x 31cm
  - Khối lượng: 2.4kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  4,385,000 vnđ

 • Gia đình gà trên hũ vàng FG002A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 45cm x 18cm x 40cm
  - Khối lượng: 4.2kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  6,334,000 vnđ

 • Gia đình gà trên kim nguyên bảo FG001A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 44cm x 23cm x 59cm
  - Khối lượng: 6.1kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  8,039,000 vnđ

 • Gà đồng trên trứng vàng FD246

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà đồng trên trứng vàng (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8cm x 15.5cm
  - Khối lượng: 520g
  - Cách sử dụng: đặt trong tủ quần áo, phòng khách

  26

  2,111,000 vnđ

 • Gà trên bắp cải xanh FG024A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà trên bắp cải xanh, hàng bột đá cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 32m x 20cm x 46cm
  - Khối lượng: 4.5kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  5,846,000 vnđ

 • Gia đình gà ngọc xanh dưới cây lộc FG023A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà ngọc xanh dưới cây lộc, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19m x 10cm x 28cm
  - Khối lượng: 1.5kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  2,923,000 vnđ

 • Gia đình gà ngọc vàng trên đế gỗ FG022A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà ngọc vàng trên đế gỗ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23m x 12.5cm x 28cm
  - Khối lượng: 2kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  3,654,000 vnđ

 • Gia đình gà đỏ trên đá FG021A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà đỏ trên đá, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13cm x 29cm
  - Khối lượng: 1.3kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  3,898,000 vnđ

 • Gà vàng bên cây tài lộc xanh lớn FG038A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng đứng bên cây tài lộc xanh cỡ lớn, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 19cm x 41cm
  - Khối lượng: 4.8kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty…

  26

  5,603,000 vnđ

 • Gà trống vàng bên ngân bảo FG037A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà trống vàng đứng trên ngân bảo, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 18cm x 42cm
  - Khối lượng: 2.95kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  4,385,000 vnđ

 • Gà trên gậy như ý khủng FG036A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng trên gậy như ý cỡ khủng, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 24cm x 65cm
  - Khối lượng: 7.6kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty…

  26

  10,962,000 vnđ

 • Gà ngân bảo trên đống tiền lớn FG035A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng trên núi tiền xu tài lộc, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 39cm x 26cm x 58cm
  - Khối lượng: 7kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  9,257,000 vnđ

 • Gà đuôi vểnh trên kim nguyên bảo FG034A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng đuôi vểnh cánh trên kim nguyên bảo, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 20cm x 44cm
  - Khối lượng: 3.3kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  5,116,000 vnđ

 • Gia đình gà lưu ly như ý FG014A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà lưu ly vàng ngọc trên gậy như ý, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 16cm x 36cm
  - Khối lượng: 3.2kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty…

  26

  4,628,000 vnđ

 • Gia đình gà trên kim bảo mini FG013A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà vàng trên kim nguyên bảo cỡ mini, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 6cm x 10cm
  - Khối lượng: 0.3kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  853,000 vnđ

 • Gia đình gà trên kim bảo lớn FG012A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà vàng trên kim nguyên bảo cỡ lỡn, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15.5cm x 8.5cm x 17cm
  - Khối lượng: 1.2kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  1,827,000 vnđ

 • Gia đình gà vàng toàn gia phước FG011A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà vàng trên đế thủy tinh, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 14cm x 20cm
  - Khối lượng: 1.5kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  2,071,000 vnđ

 • Gia đình gà vàng bên cây kim tiền FG010A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà vàng bên cây kim tiền xanh, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19.5cm x 10cm x 27.5cm
  - Khối lượng: 1.4kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  2,923,000 vnđ

 • Gia đình gà trên đống tiền FG009A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gia đình gà vàng trên đống tiền, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 13cm x 28cm
  - Khối lượng: 1.9kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  3,654,000 vnđ

 • Gà xanh bên cây tài lộc xanh FG040A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà xanh đứng bên cây tài lộc xanh cỡ nhỏ, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 10cm x 28cm
  - Khối lượng: 1.4kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  2,923,000 vnđ

 • Gà vàng bên cây tài lộc xanh nhỏ FG039A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng đứng bên cây tài lộc xanh cỡ nhỏ, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 10cm x 28cm
  - Khối lượng: 1.4kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  2,923,000 vnđ

 • Gà lông dát tiền vàng trên đá nhỏ FG033A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng lông dát đồng tiền vàng, đứng trên núi đá vàng cỡ nhỏ, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 17cm x 40cm
  - Khối lượng: 2.2kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  3,898,000 vnđ

 • Gà lông dát tiền vàng FG032A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng lông dát đồng tiền vàng, đứng trên núi đá vàng, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 19cm x 58cm
  - Khối lượng: 4.9kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  6,334,000 vnđ

 • Gà trên như ý chùm vải FG031A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng trên như ý kết hợp chùm vải, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 16cm x 46cm
  - Khối lượng: 3.1kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  5,603,000 vnđ

 • Gà vàng bên hồ lô vàng FG030A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng trên hồ lô vàng, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 17cm x 45cm
  - Khối lượng: 3.5kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  5,116,000 vnđ

 • Gà vàng bên hồ lô đỏ FG029A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng trên hồ lô đỏ bình an, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 17cm x 36cm
  - Khối lượng: 2.7kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  4,385,000 vnđ

 • Gà trên hồ lô tiền FG028A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng trên bồ lô bình an, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 13.5cm x 33.5cm
  - Khối lượng: 2.2kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  3,654,000 vnđ

 • Gà trên như ý tiền FG027A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng trên gậy như ý, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 13cm x 35cm
  - Khối lượng: 2.1kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty…

  26

  3,654,000 vnđ

 • Gà trên túi tiền nhỏ FG026A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng trên túi tiền nhỏ, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 14cm x 32cm
  - Khối lượng: 1.5kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  2,923,000 vnđ

 • Gà trên túi tiền lớn FG025A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà vàng trên túi tiền lớn, hàng bột đá mạ vàng non cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 23cm x 52cm
  - Khối lượng: 4.3kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, sảnh công ty

  26

  6,334,000 vnđ

 • Gà ngọc đỏ trên bụi mẫu đơn FG057A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà đỏ trên bụi mẫu đơn, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 20.5cm x 14cm x 31cm
  - Khối lượng: 1.7kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh,

  26

  3,167,000 vnđ

 • Gà ngọc đỏ trên như ý xanh mẫu đơn FG056A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà đỏ trên như ý, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 22cm x 42cm
  - Khối lượng: 3.6kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, 

  26

  5,116,000 vnđ

 • Gà vàng ngọc bên hồ lô xanh FG055A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà ngọc vàng bên bầu hồ lô xanh, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 17cm x 36cm
  - Khối lượng: 3.3kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, …

  26

  4,385,000 vnđ

 • Gà ngọc vàng bên hồ lô lớn FG054A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà ngọc vàng bên bầu hồ lô, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 12cm x 34cm
  - Khối lượng: 2.1kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, 

  26

  3,654,000 vnđ

 • Gà vàng kéo bắp cải xanh FG053A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà ngọc vàng kéo bắp cải, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 36cm x 18cm x 39cm
  - Khối lượng: 5.1kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, 

  26

  5,603,000 vnđ

 • Gà ngọc vàng trên như ý vàng FG052A

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tượng gà ngọc vàng trên như ý vàng, hàng bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 17cm x 45cm
  - Khối lượng: 4.7kg
  - Cách sử dụng: bài trí trên bàn làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, …

  26

  5,116,000 vnđ

CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Thiết kế web HoGoWeb
DMCA.com Protection Status
Facebook chat
0902 894 878