Tỳ Hưu Đá Quý - Ngọc

Tỳ Hưu Đá Quý - Ngọc

 • Tỳ hưu thạch anh đen FM018

  - Chất liệu: Tỳ hưu đá Hắc Ngà (Thạch anh đen), Nam Mỹ.
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 4cm x 10cm
  - Khối lượng: 1.1kg
  - Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, bàn thờ thổ thần,…

  26

  6,153,000 vnđ

  sản phẩm đã hết hàng

 • Tỳ hưu ngọc đông linh FM167

  - Chất liệu: Tỳ hưu đá ngọc Đông Linh 4 tấc ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 4cm x 8cm
  - Khối lượng: 700gr/cặp
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách

  26

  4,872,000 vnđ

 • Tỳ hưu bạch ngọc lớn FHM001

  - Chất liệu: Tỳ Hưu bạch ngọc tự nhiên ((tại Việt Nam)).

  - Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 8cm x 13.5cm.
  - Khối lượng: 3.8kg/cặp.
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ thổ thần…

  26

  20,114,000 vnđ

 • Tỳ hưu thanh ngọc lớn FHM008

  - Chất liệu: Tỳ Hưu Thanh Ngọc tự nhiên ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 8.5cm x 13cm.
  - Khối lượng: 4.1 kg.
  - Cách sử dụng: Trưng bày phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ thổ thần…

  26

  23,664,000 vnđ

 • Tỳ hưu ngọc Hoàng Long FHM015

  - Chất liệu: Tỳ hưu bằng đá ngọc Hoàng Long cõng nguyên bảo (Tân Cương, (tại Việt Nam))
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 7cm x 14cm
  - Khối lượng: 4.8kg/cặp
  - Cách sử dụng: Trưng bày trong phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng buôn bán.

  26

  13,015,000 vnđ

 • Tỳ hưu xanh đá Lapis FDL102

  - Chất liệu: Tỳ Hưu xanh đá Lapis – thanh kim tự nhiên, màu xanh có lẫn các hạt vàng sa khoáng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 8cm x 9cm.
  - Khối lượng: 5kg.
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ thổ thần…

  26

  28,800,000 vnđ

 • Tỳ hưu xanh đá Lapis FDL103

  - Chất liệu : Tỳ Hưu xanh đá Lapis – thanh kim tự nhiên, màu xanh có lẫn các hạt vàng sa khoáng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 8cm x 7cm.
  - Khối lượng: 4kg.
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ thổ thần…

  26

  26,800,000 vnđ

 • Tỳ hưu xanh đá Lapis FDL104

  - Chất liệu: Tỳ Hưu xanh đá Lapis – thanh kim tự nhiên, màu xanh có lẫn các hạt vàng sa khoáng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 5cm x 7cm.
  - Khối lượng: 3kg.
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ thổ thần

  26

  22,800,000 vnđ

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL120

  - Chất liệu : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 21cm x 8cm x 15cm .( tính luôn đế)
  - Khối lượng : 3.2 kg/ cặp.( không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  43,800,000 vnđ

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL121

  - Chất liệu: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 8cm x 17cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 2.2 kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  36,800,000 vnđ

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL122

  - Chất liệu : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 18cm x 8.5cm x 15cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 2.2 kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  33,300,000 vnđ

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL128

  - Chất liệu: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 19cm x 8.5cm x 14cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 2.2 kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  26,300,000 vnđ

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL129

  - Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 22cm x 9cm x 14cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 2.6 kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  35,600,000 vnđ

  sản phẩm đã hết hàng

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL130

  - Chất liệu: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 18cm x 8cm x 15cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 3 kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  32,600,000 vnđ

  sản phẩm đã hết hàng

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL131

  - Chất liệu : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 18cm x 7cm x 12cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 1.9 kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  26,600,000 vnđ

  sản phẩm đã hết hàng

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL132

  - Chất liệu : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 20cm x 9cm x 13cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 2.8 kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  38,600,000 vnđ

  sản phẩm đã hết hàng

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL123

  - Chất liệu : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 20cm x 7cm x 14cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 1.8 kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  28,600,000 vnđ

  sản phẩm đã hết hàng

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL124

  - Chất liệu : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 16cm x 7cm x 14cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 1.7 kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  25,800,000 vnđ

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL125

  - Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 21cm x 8cm x 16cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 3.1 kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  33,600,000 vnđ

  sản phẩm đã hết hàng

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL126

  - Chất liệu: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 19cm x 8cm x 15cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 2.7 kg/ cặp.(không tính đế) - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  29,800,000 vnđ

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL127

  - Chất liệu: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 19cm x 8cm x 15cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 2.3kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  26,600,000 vnđ

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL117

  - Chất liệu : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 28cm x 11cm x 18cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 14kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng

  26

  98,600,000 vnđ

  sản phẩm đã hết hàng

 • Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy FDL118

  - Chất liệu : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 22cm x 8cm x 16cm .(tính luôn đế)
  - Khối lượng : 3.5kg/ cặp.(không tính đế)
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  32,600,000 vnđ

 • Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng FM168

  - Chất liệu: Tỳ hưu thạch anh hồng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 3.5cm x 8.5cm
  - Khối lượng: 2kg/1 cặp
  - Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh,.

  26

  4,872,000 vnđ

 • Tỳ Hưu Thạch Anh Khói FHM176

  - Chất liệu: Tỳ hưu thạch anh khói ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 3.5cm x 8.5cm
  - Khối lượng: 2kg/1 cặp - Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh,.

  26

  4,872,000 vnđ

 • Tỳ Hưu Đá mắt mèo vân gỗ FHM165

  - Chất liệu: Tỳ hưu đá mắt mèo vân gỗ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 3cm x 7.5cm
  - Khối lượng: 2kg/1 cặp
  - Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh,.

  26

  6,821,000 vnđ

 • Tỳ Hưu Hắc Ngà Vảy Rồng Lớn FHM120

  - Chất liệu: Tượng tỳ hưu hắc ngà vảy rồng lớn ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16,5cm x 8,3cm x 6,5cm
  - Cách sử dụng: đặt bàn làm việc, phòng làm việc, phòng khách, cửa hàng kinh doanh, quầy thu ngân…

  26

  23,664,000 vnđ

 • Tỳ hưu Độc Ngọc Hồ Nam FTHDN-L

  - Chất liệu: Tỳ hưu Độc Ngọc màu xanh đen, vân trắng (có giấy kiểm định)(tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 7cm x 17cm
  - Khối lượng: 4.4kg/ cặp
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trưng bày ở bàn thờ thần tài thổ địa.

  26

  22,968,000 vnđ

 • Tỳ hưu Bạch Ngọc Cõng Kim Nguyên Bảo FHM004

  - Chất liệu: Tỳ hưu Bạch Ngọc cõng kim nguyên bảo trung ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x 4cm x 10.5cm
  - Khối lượng: 1.6kg/ cặp
  - Cách sử dụng: đặt trên bàn làm việc, phòng khách, bàn thờ thổ thần.

  26

  10,649,000 vnđ

 • Tỳ hưu bạch ngọc cõng như ý lớn FHM003

  - Chất liệu: Tỳ hưu bạch ngọc cõng như ý lớn ((tại Việt Nam) ).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 7cm x 16cm
  - Khối lượng: 4.2kg
  - Cách sử dụng: Phòng khách, phòng làm việc.

  26

  20,114,000 vnđ

 • Tỳ hưu bạch ngọc cõng con lớn FHM002

  - Chất liệu: Tỳ hưu bạch ngọc cõng con lớn ((tại Việt Nam) ).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 6cm x 13.5cm
  - Khối lượng: 3.5kg
  - Cách sử dụng: Phòng khách, phòng làm việc.

  26

  20,114,000 vnđ

 • Tỳ hưu bạch ngọc cõng như ý trung FHM006

  - Chất liệu: Tỳ hưu bạch ngọc cõng như ý trung ((tại Việt Nam) ).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x 4cm x 10.5cm
  - Khối lượng: 1.6kg
  - Cách sử dụng: Phòng khách, phòng làm việc.

  26

  10,649,000 vnđ

 • Tỳ Hưu Bạch Ngọc Nhỏ FHM007

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc trơn nhỏ ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 3cm x 5cm.
  - Khối lượng: 0.4kg
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn làm việc, phòng khách, bàn thờ thổ thần,

  26

  3,313,000 vnđ

 • Tỳ hưu bạch ngọc cõng con trung FHM005

  - Chất liệu: Tỳ hưu bạch ngọc tự nhiên ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19.5cm x 6cm x 13cm.
  - Khối lượng: 3.3kg/cặp.
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ thổ thần…

  26

  10,649,000 vnđ

 • Ấn tỳ hưu hắc ngà FM055

  - Chất liệu: Ấn tỳ hưu đá hắc ngà (thạch anh đen, onyx), Nam Mỹ.
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 7cm x 12cm
  - Khối lượng: 1.1kg
  - Cách sử dụng: Đặt trên bàn làm việc, trưng bày phòng khách, phòng làm việc,

  26

  8,282,000 vnđ

 • Tỳ hưu hắc ngà có cánh (4 tấc) FGM009

  - Chất liệu: Tỳ hưu hắc ngà có cánh (4 tấc) (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 2.5cm x 6cm.
  - Khối lượng: 440 gram/ cặp.
  - Cách sử dụng: đặt Tỳ Hưu ở nhà và ở công ty, cửa hàng buôn bán, phòng làm việc

  26

  2,436,000 vnđ

 • Tỳ hưu hoàng long có bờm 5 tấc FGM013

  - Chất liệu: Tỳ Hưu có bờm làm từ đá Hoàng Long (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 4cm x 9cm.
  - Khối lượng: 970gram/cặp.

  26

  1,949,000 vnđ

 • Tỳ hưu lam ngọc có bờm (4 tấc) FGM017

  - Chất liệu: Tỳ hưu lam ngọc có bờm (4 tấc) (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 3.5cm x 6.5cm.
  - Khối lượng: 540 gram/ cặp.
  - Cách sử dụng: đặt Tỳ Hưu ở nhà và ở công ty, cửa hàng buôn bán, phòng làm việc

  26

  1,218,000 vnđ

 • Tỳ hưu tiêu ngọc đen FGM010

  - Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc đen,(hoàn thiện Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 4cm x 9cm
  - Khối lượng: 1.1kg/cặp.
  - Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, bàn thờ thổ thần,

  26

  5,847,000 vnđ

 • Tỳ hưu tiêu ngọc xanh gân huyết cánh lớn FGM018

  - Chất liệu: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết lớn (Hồng Kông _Hồng Kông)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 9cm x 18cm
  - Khối lượng: 6.4kg
  - Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh,bàn thờ thổ thần,

  26

  15,834,000 vnđ

 • Tỳ hưu tiêu ngọc đỏ FGM020

  - Chất liệu: Tỳ hưu đá tiêu ngọc đỏ dáng đứng (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 7cm x 10.5cm
  - Khối lượng: 2kg/ cặp
  - Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh,bàn thờ thổ thần,…

  26

  2,923,000 vnđ

 • Tỳ Hưu Phỉ Thúy Đặc Biệt FNS106

  - Chất liệu : Tỳ hưu chế tác từ ngọc Phỉ Thúy Myanmar (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 26cm x 7cm x 18cm (chưa gồm đế gỗ).
  - Khối lượng : 8.1kg/ 2 ông ( gồm đế).
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,

  26

  149,640,000 vnđ

 • Tỳ Hưu Phỉ Thúy Đặc Biệt FNS103

  - Chất liệu : Tỳ hưu chế tác từ ngọc Phỉ Thúy Myanmar (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 18cm x 6cm x 13cm (chưa gồm đế gỗ).
  - Khối lượng : 4.5kg/ 2 ông ( gồm đế).
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng

  26

  78,880,000 vnđ

 • Tỳ hưu bạch ngọc nguyên bảo nhỏ FGM004

  - Chất liệu: Tỳ hưu bạch ngọc tự nhiên ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19.5cm x 6cm x 13cm.
  - Khối lượng: 2.8kg/cặp.
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ thổ thần

  26

  10,962,000 vnđ

 • Tỳ Hưu Phỉ Thúy Đặc Biệt FNS109

  - Chất liệu : Tỳ hưu chế tác từ ngọc Phỉ Thúy Myanmar (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 35cm x 14.5cm x 26cm (chưa gồm đế gỗ).
  - Khối lượng : 15kg/ 2 ông ( gồm đế).
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng

  26

  261,000,000 vnđ

 • Tỳ Hưu Phỉ Thúy Đặc Biệt FNS107

  - Chất liệu : Tỳ hưu chế tác từ ngọc Phỉ Thúy Myanmar (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 26cm x 12cm x18cm (chưa gồm đế gỗ).
  - Khối lượng : 9kg/ 2 ông ( gồm đế).
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng

  26

  156,000,000 vnđ

 • Tỳ hưu Phỉ thúy Đặc Biệt nhỏ FNS102

  - Chất liệu : Tỳ hưu chế tác từ ngọc Phỉ Thúy Myanmar (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 23cm x 9cm x18cm (bao gồm đế gỗ).
   Khối lượng : 7kg/ 2 ông ( gồm đế).
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng

  26

  80,040,000 vnđ

 • Tỳ hưu Phỉ thúy Đặc Biệt lớn FNS105

  - Chất liệu : Tỳ hưu chế tác từ ngọc Phỉ Thúy Myanmar (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 28cm x 12cm x 20cm (bao gồm đế gỗ).
  - Khối lượng : 8kg/ 2 ông ( gồm đế).
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng

  26

  125,280,000 vnđ

 • Tỳ hưu bạch ngọc nguyên bảo lớn FGM001

  - Chất liệu: Tỳ Hưu bạch ngọc nguyên bảo (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 7cm x 14cm.
  - Khối lượng: 3.5kg/cặp.
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ thổ thần…

  26

  20,706,000 vnđ

 • Tỳ hưu bạch ngọc như ý lớn FGM003

  - Chất liệu: Tỳ Hưu bạch ngọc như ý lớn (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 7cm x 14cm.
  - Khối lượng: 3.5kg/cặp.
  - Cách sử dụng: Trưng bày ở phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ thổ thần…

  26

  20,706,000 vnđ

 • Tỳ hưu thanh ngọc nguyên bảo nhỏ FH009

  - Chất liệu : Tỳ hưu thanh ngọc nguyên bảo nhỏ (tại Việt Nam)
  - Kích thước (dài x rộng x cao) : 15cm x 4.1cm x 12cm
  - Khối lượng : 950g/cặp
  - Cách sử dụng : đặt phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, công ty, văn phòng,…

  26

  6,153,000 vnđ

CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
DMCA.com Protection Status
Facebook chat
0902 894 878