Thiềm Thừ Đá Quý

Thiềm Thừ Đá Quý

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F1-9393

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 12cm x 11.5cm (bao gồm đế)
  - Khối lượng: 1.03kg
  - Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  9,393,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F1-5168

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 12.5cm x 10cm (bao gồm đế)
  - Khối lượng: 0.56kg
  - Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  5,168,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F1-6177

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 8cm x 10cm (bao gồm đế)
  - Khối lượng: 0.67kg
  - Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  6,177,000 vnđ

 • Thiềm Thừ Thạch Anh Trắng FHM167

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân)thạch anh trắng ((tại Việt Nam)).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 6,5cm x 4cm x 2,7cm
  - Khối lượng:
  - Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa.

  26

  3,410,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F2-4435

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 11cm x 12cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 490g.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  4,435,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F2-36198

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 17cm x 18cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 4.2kg
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  36,198,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F2-13363

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13cm x 14cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 1.48kg.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  13,363,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F2-29325

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 17cm x 20cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 3.25kg.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  29,325,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F2-30700

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 17cm x 16cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 3.4kg.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  30,700,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F2-20619

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 17cm x 15cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 2.2kg.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  20,619,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F2-7331

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 14cm x 11cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 814g.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  7,331,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F2-5068

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 13cm x 10cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 563g.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt

  26

  5,068,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F2-5627

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 13cm x 11cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 625g.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  5,627,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F2-7175

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 13cm x 11cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 797g.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  7,175,000 vnđ

 • Thiềm thừ Ngọc Hoàng Long Tam Thể FTT-HL-F3-17650

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 13cm x 12cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 1926gr.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt

  26

  17,650,000 vnđ

 • Thiềm thừ Ngọc Hoàng Long Tam Thể FTT-HL-F3-15425

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 10cm x 12cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 1683gr.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt

  26

  15,425,000 vnđ

 • Thiềm thừ Ngọc Hoàng Long Tam Thể FTT-HL-F3-6003

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15,5cm x 9cm x 10cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 655gr.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  6,003,000 vnđ

 • Thiềm thừ đá hắc ngà (4 tấc) FGM156

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) thạch anh đen (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 6cm x 6.5cm.
  - Khối lượng: 35g-50g
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn thờ thổ thần, trưng trong văn phòng, phòng khách, đặt trong két sắt,…

  26

  4,385,000 vnđ

 • Thiềm Thừ Đá hắc ngà ( 5 tấc ) FGM155

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) thạch anh đen (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 9cm x 9.5cm.
  - Khối lượng: 35g-50g
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn thờ thổ thần, trưng trong văn phòng, phòng khách, đặt trong két sắt,

  26

  6,821,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F5-35740

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 22cm x 14cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 3.9kg
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  35,740,000 vnđ

 • Thiềm thừ đá hắc ngà FGM120

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) thạch anh đen (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 6cm x 5cm x 5.5cm.
  - Khối lượng: 35g-50g
  - Cách sử dụng: đặt ở bàn thờ thổ thần, trưng trong văn phòng, phòng khách, đặt trong két sắt,…

  26

  1,949,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F5-3207

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 10cm x 7cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 350gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  3,207,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F5-4582

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 9.5cm x 9cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 500gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  4,582,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F5-6873

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 12cm x 8cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 750gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  6,873,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F5-4582

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 10cm x 8cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 500r
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  4,582,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F5-6415

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10.5cm x 10.5cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 700gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  6,415,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F5-7331

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10cm x 9.5cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng:800gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  7,331,000 vnđ

 • Thiềm Thừ Phỉ Thúy Đặc Biệt lớn FNS121

  - Chất liệu: Thiềm Thừ Phỉ Thúy Đặc Biệt lớn (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 16cm x 16cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 5kg
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  131,080,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F5-27034

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 22cm x 16cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 2.95kg
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  27,034,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F5-61399

   

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 27cm x 18cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 6.7kg
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  61,399,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F5-27950

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 21cm x 13cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 3.05kg
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  27,950,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F5-2749

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10.5cm x 8cm x 7cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 300gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  2,749,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F5-8706

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 16cm x 10.5cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 950gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  8,706,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F5-4124

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 11.5cm x 10cm x 7.5cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 450gr - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  4,124,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F5-6415

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 10cm x 9.5cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 700kg
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  6,415,000 vnđ

 • Cóc ngọc Hoàng Long FTT-HL-F5-4582

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 10cm x 9.5cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 700kg
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  4,582,000 vnđ

 • Thiềm thừ Ngọc Tủy FTT-NT-F3-2795

  -Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao):7cm x 6cm x 8cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 305gr. - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  2,795,000 vnđ

  sản phẩm đã hết hàng

 • Thiềm thừ Ngọc Tủy FTT-NT-F3-3107

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc tủy(tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 9cm x 8cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 339gr.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  3,107,000 vnđ

 • Thiềm thừ Ngọc Tủy FTT-NT-F3-3556

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 6cm x8cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 388gr.
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  3,556,000 vnđ

 • Thiềm thừ Ngọc Tủy FTT-NT-F3-2859

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 10cm x 8cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 312gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt

  26

  2,859,000 vnđ

 • Thiềm thừ Ngọc Tủy FTT-NT-F3-4325

  - Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 10cm x 9.5cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 472gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt

  26

  4,325,000 vnđ

 • Thiềm thừ Ngọc Tủy FTT-NT-F3-5297

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x 10cm x 11cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 578gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt

  26

  5,297,000 vnđ

 • Thiềm thừ Ngọc Tủy FTT-NT-F3-6763

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 10cm x 11.5cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 738gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt

  26

  6,763,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F3-5535

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 10cm x 9.5cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 604gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt

  26

  5,535,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F3-6002

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 15.5cm x 10cm x 9.5cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 655gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt

  26

  6,002,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F3-3776

  -  Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 10cm x 7.5cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 412gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt

  26

  3,776,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F4-3088

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 9cm x 15cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 337gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  3,088,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F4-3528

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 7cm x 9cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 385gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  3,528,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F4-3730

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 8cm x 9cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 337gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  3,730,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F4-3922

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8cm x 8cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 428gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  3,922,000 vnđ

 • Thiềm thừ ngọc tủy FTT-NT-F4-3986

  - Chất liệu: Thiềm thừ (cóc ba chân) Ngọc tủy (tại Việt Nam).
  - Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 9cm x 9cm (bao gồm đế).
  - Khối lượng: 435gr
  - Cách sử dụng: Đặt phòng khách, phòng làm việc, trang thờ thần tài, thổ địa, két sắt…

  26

  3,986,000 vnđ

CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
DMCA.com Protection Status
Facebook chat
0902 894 878